Welkom op de raadpleegomgeving van de gemeente Wuustwezel

Op deze website kan je

 • De lijst met vrijgegeven besluiten van het college van burgemeester en schepenen bekijken;
 • De agenda, de lijst met (openbare) besluiten en de notulen van de gemeenteraad bekijken;
 • De agenda en de ontwerpbesluiten van de gemeenteraadscommissies bekijken;
 • De lijst met besluiten van de burgemeester bekijken;
 • De agenda, de lijst met (openbare) besluiten en de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn bekijken;
 • De lijst met vrijgegeven besluiten van het vast bureau bekijken
 • De lijst met besluiten ven de voorzitter van het vast bureau bekijken

Agenda
Acht dagen voor de vergadering wordt de openbare agenda bekend gemaakt. Je kan deze agenda raadplegen door in de kalender de zitting aan te klikken waarvan je de dagorde wil bekijken.

Verslagen en besluiten
Het verslag van de openbare vergadering kan je pas raadplegen als het goedgekeurd is op de volgende vergadering. Wil je dus het verslag van de gemeenteraad van maart lezen, dan kan dit als de gemeenteraad van april voorbij is. Ook de individuele beslissingen/agendapunten van de gemeenteraad van maart kan je op dat moment bekijken.

Een besluit opzoeken
Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken:

 • Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht met de besluiten die op die dag werden genomen. Door de titel aan te klikken, opent de beslissing.
 • Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het kadertje ‘zoeken’ rechts bovenaan het scherm. Verschijnen er teveel resultaten? Je kan die filteren door te klikken op het groene plus-knopje dat naast de zoekbalk verschijnt.

Nog steeds niet gevonden wat je zoekt?
Het bijhorende (ontwerp)besluit of bijlage(n) is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Indien je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit steeds opvragen via het aanvraagformulier Openbaarheid van bestuur (https://www.wuustwezel.be/de-openbaarheid-van-bestuur)

Klacht indienen tegen een besluit?
De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Lokale besturen zijn sinds 1 januari 2019 verplicht een groot aantal beslissingen te publiceren op hun website en/of andere webtoepassing. Op deze manier kan je de beslissingen van lokale besturen eenvoudigweg raadplegen  en of klacht indienen (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/25968 ).

Wil je klacht neerleggen over een beslissing, dan kan dit:

 • Bij voorkeur via het digitale klachtenformulier (Link nog toe te voegen)
 • Via aangetekende mail op het adres binnenland@vlaanderen.be
 • Op papier, via aangetekende zending of afgifte tegen ontvangstbewijs

De toezichthoudende overheid
p/a Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlick Brussel Thurn & Taxis-site
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel

Meer info over de klachtenprocedure vind je op de klachtenwegwijzer (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/node/25968 )

Hulp nodig? Vragen?
Dienst secretariaat – 03 690 46 12 – secretariaat@wuustwezel.be